Půjčovna lodí a přivoz
TIP PRO VÁS: Provoz půjčovny začíná jakmile roztají ledy .....
Tipy na výlet
seznam článků
Tipy na výlet
Výlety kolem Labe
Výlety kolem Vltavy
Všechny strany

kolin_prachovnaKolín Práchovna - rozhledna

Velice zajímavou lokalitou města Kolín je Zálabská skála, na jejímž nejvyšším bodě se nachází kamenná hranolová věž, která byla postavena pravděpodobně v závěru 15 století jako předsunutá bašta městského opevnění. Název získala až na přelomu 18 a 19 st. kdy se zde skladoval střelný prach.

 

kolin_zamek

Kolín - zámek

Areál Kolínského zámku je souborem budov gotických přes renesanční a barokní až po průmyslové stavby 19 a 20 století. Tento areál, ač zatím v žalostném a neudržovaném stavu, představuje jedinečnou památku. Již v 2 polovině 13 století zde vznikal konvent dominikánů s kostelem Panny Marie (doložený 1295). Klášter byl vypálen 1421 vojsky pražanů a orebitů. Husitský hejtman a kněz Bedřich ze Strážnice tu pak založil svůj hrádek Lapis refugii (Kámen útočiště). Hrad prochází mnoha přestavbami a drží jej mnoho majitelů Mikuláš Trčka z Lípy, Vojtěch a Jan z Perštejna, Albrecht z Gutštejna.

podebrady_zamekPamátník Krále Jiřího z Poděbrad

nalezneme na II. nádvoří zámku Poděbrady

Zámek je největší dominanta města, která byla vystavěna okolo roku 1108. Je rodištěm krále Jiřího z Poděbrad a v roce 1905 hrabě Büllov objevil na nádvoří vodní pramen a tím se zasloužil o vznik poděbradských lázní. Celá expozice, která je umístěna v památníku je věnována českému králi Jiřímu z Poděbrad. Můžete zde shlédnout kopie řady dokumentů, které se týkají doby vlády Jiřího z Poděbrad. Nejzajímavější dokument, který zde můžete spatřit je návrh Mírové unie evropských panovníků z roku 1464 a mírová smlouva krále Jiřího s francouzským králem Ludvíkem XI..

V další místnosti pak můžete shlédnout výstavu sochaře Bohuslava Schnircha a ve sklepních prostorách lapidárium.

nymburk_vodarenska_vezVodárenská Turecká věž

V jižní historické části města Nymburka, 100 m jižně od Náměstí Přemyslovců, stojí u zbytku městských hradeb stará vodárna, známá jako „Turecká věž". Původně na tomto místě stála dřevěná věž s vodárnou, která se v r. 1597 zřítila. Proto se městští radní rozhodli postavit novou, zděnou. Vodárna nepravidelného osmibokého půdorysu s portálkem a čtvercovými okénky byla postavena v r. 1597 a byla v provozu až do 1 světové války. Labská voda se čerpala z mlýnského náhonu žentourem, poháněným mlýnským kolem z nedalekého mlýna do zásobníku umístěného ve vodárenské věži. Dále byla rozváděna samospádem žlaby nebo dřevěným potrubím do pěti kašen. Několikrát od svého vybudování byla opravovaná, v 19 stol. dokonce 2x. Svůj název dostala podle tureckého nebezpečí, které ohrožovalo Evropu.

brandysnadlabem_zamekBrandýs nad Labem

Mohutný zámek je výraznou dominantou města Brandýs nad Labem ve Středočeském kraji. Zámek stojí na ostrohu nad řekou Labe. V čtyřkřídlém zámeckém objektu se dochovalo zdivo původního hradu, především v severním křídle s pozdně gotickými okny a také ve východním křídle a věži. Pěkné jsou nádvorní fasády s figurálními sgrafity s loveckými motivy. V zámeckých sálech je umístěna expozice Okresního muzea Praha - východ. Na zámek navazuje torzo někdejší terasovité renesanční zahrady. Brandýský zámek si velmi oblíbil císař Rudolf II, který zde často pobýval a kterého tady navštěvovali slavní učenci např. hvězdář a matematik Tadeáš Hájek z Hájku a astronom Tycho Brahe.

Mělník - soutok Labe s Vltavou

Netřeba představovat nádherný soutok dvou řek, krásný za každého počasí i roční dobu 
Copyright © 2012-2018
Top