Půjčovna lodí a přivoz
TIP PRO VÁS: Provoz půjčovny začíná jakmile roztají ledy .....
Tipy na výlet
seznam článků
Tipy na výlet
Výlety kolem Labe
Výlety kolem Vltavy
Všechny strany

Připravili jsme pro Vás několik tipů na výlety, které je možné udělat během plavby....kolin_prachovnaKolín Práchovna - rozhledna

Velice zajímavou lokalitou města Kolín je Zálabská skála, na jejímž nejvyšším bodě se nachází kamenná hranolová věž, která byla postavena pravděpodobně v závěru 15 století jako předsunutá bašta městského opevnění. Název získala až na přelomu 18 a 19 st. kdy se zde skladoval střelný prach.

 

kolin_zamek

Kolín - zámek

Areál Kolínského zámku je souborem budov gotických přes renesanční a barokní až po průmyslové stavby 19 a 20 století. Tento areál, ač zatím v žalostném a neudržovaném stavu, představuje jedinečnou památku. Již v 2 polovině 13 století zde vznikal konvent dominikánů s kostelem Panny Marie (doložený 1295). Klášter byl vypálen 1421 vojsky pražanů a orebitů. Husitský hejtman a kněz Bedřich ze Strážnice tu pak založil svůj hrádek Lapis refugii (Kámen útočiště). Hrad prochází mnoha přestavbami a drží jej mnoho majitelů Mikuláš Trčka z Lípy, Vojtěch a Jan z Perštejna, Albrecht z Gutštejna.

podebrady_zamekPamátník Krále Jiřího z Poděbrad

nalezneme na II. nádvoří zámku Poděbrady

Zámek je největší dominanta města, která byla vystavěna okolo roku 1108. Je rodištěm krále Jiřího z Poděbrad a v roce 1905 hrabě Büllov objevil na nádvoří vodní pramen a tím se zasloužil o vznik poděbradských lázní. Celá expozice, která je umístěna v památníku je věnována českému králi Jiřímu z Poděbrad. Můžete zde shlédnout kopie řady dokumentů, které se týkají doby vlády Jiřího z Poděbrad. Nejzajímavější dokument, který zde můžete spatřit je návrh Mírové unie evropských panovníků z roku 1464 a mírová smlouva krále Jiřího s francouzským králem Ludvíkem XI..

V další místnosti pak můžete shlédnout výstavu sochaře Bohuslava Schnircha a ve sklepních prostorách lapidárium.

nymburk_vodarenska_vezVodárenská Turecká věž

V jižní historické části města Nymburka, 100 m jižně od Náměstí Přemyslovců, stojí u zbytku městských hradeb stará vodárna, známá jako „Turecká věž". Původně na tomto místě stála dřevěná věž s vodárnou, která se v r. 1597 zřítila. Proto se městští radní rozhodli postavit novou, zděnou. Vodárna nepravidelného osmibokého půdorysu s portálkem a čtvercovými okénky byla postavena v r. 1597 a byla v provozu až do 1 světové války. Labská voda se čerpala z mlýnského náhonu žentourem, poháněným mlýnským kolem z nedalekého mlýna do zásobníku umístěného ve vodárenské věži. Dále byla rozváděna samospádem žlaby nebo dřevěným potrubím do pěti kašen. Několikrát od svého vybudování byla opravovaná, v 19 stol. dokonce 2x. Svůj název dostala podle tureckého nebezpečí, které ohrožovalo Evropu.

brandysnadlabem_zamekBrandýs nad Labem

Mohutný zámek je výraznou dominantou města Brandýs nad Labem ve Středočeském kraji. Zámek stojí na ostrohu nad řekou Labe. V čtyřkřídlém zámeckém objektu se dochovalo zdivo původního hradu, především v severním křídle s pozdně gotickými okny a také ve východním křídle a věži. Pěkné jsou nádvorní fasády s figurálními sgrafity s loveckými motivy. V zámeckých sálech je umístěna expozice Okresního muzea Praha - východ. Na zámek navazuje torzo někdejší terasovité renesanční zahrady. Brandýský zámek si velmi oblíbil císař Rudolf II, který zde často pobýval a kterého tady navštěvovali slavní učenci např. hvězdář a matematik Tadeáš Hájek z Hájku a astronom Tycho Brahe.

Mělník - soutok Labe s Vltavou

Netřeba představovat nádherný soutok dvou řek, krásný za každého počasí i roční dobuvltava_veltrusy_zamekZámek Veltrusy

Nádherný barokní zámek Veltrusy se nachází na Mělnicku ve Středočeském kraji. Zámek stojí přesně v ose hlavní aleje zámeckého parku o rozloze téměř 300 ha, který je jedním z nejkrásnějších a nejlépe dochovaných anglických parků v Evropě. Půvab parku zvyšuje řada empírových a romantických staveb, jako např. Pavilón přátel venkova a zahrad, Egyptský kabinet či Pavilón Marie Terezie. Zámecké interiéry mají cenné zařízení a sbírky.

V 1 polovině 18 století zahájil výstavbu barokního zámku Václav Antonín Chotek. Stavba měla velkolepou barokní koncepci s osou ve směru sever - jih a výškově klesala od tamburu v centrální části zámku přes postranní křídla, obklopující čestný dvůr. Autor projektu tohoto reprezentačního sídla však není přesně znám. V roce 1754 uspořádal Rudolf Chotek na nádvoří zámku tzv. Velký trh tovarů Království českého, který měl dokázat vysokou úroveň české řemeslné a manufakturní výroby. Byl to vlastně první vzorkový veletrh na světě. Veletrh navštívila řada osobností z celé Evropy v čele s císařovnou Marií Terezií. U zámku byl vytvořen zámecký park, jehož dnešní podoba pochází převážně z let 1764 - 1785 a na jeho vzniku se podíleli především Rudolf Chotek a jeho synovec Jan Rudolf, odborný dohled vykonávali významní evropští znalci zahradní architektury. Park postupně doplnily klasicistní, empírové a romantizující stavbičky. V roce 1804 byl zámek empírově upraven. V roce 2002 byl zámecký areál postižen povodní.

vltava_libehradLibčice

Liběhrad je zřícenina středověkého hradu u Libčic nad Vltavou. Poslední trosky a zbytky hradeb se vypínají na skalním ostrohu nad Vltavou a je možné k nim dojít z nedaleké železniční zastávky. Liběhrad vznikl pravděpodobně jako jednodílný hrad ve 13. století, ale později, už jako zřícenina, byl poničen výstavbou vinic a zemědělských objektů a především v 19 století stavbou železnice, při níž byly části skály pod hradem odtěženy. Přímo pod Liběhradem fuguje převoz přes řeku.

vltava_vrane_homoleHomole

Výstup na kopec Homole, je náročný, ale za ten výhled na Vltavu to stojí. Krásná vyhlídka do údolí.

 

 

vltava_slapy

Slapy

Dlouho si Vltava od Českých Budějovic až do Prahy razila cestu skrz střed českého království přes tvrdou žulu i přes zlatonosnou horninu jílovského pásma zanechávajíc za sebou hluboké, krásné a čarovné údolí se spoustou meandrů, vysokých skal, vesnic, samot a vyhlášených hospůdek. Píše se polovina 20. století a během druhé světové války je postavena Štěchovická přehrada, která pod svou hladinou schovala oblíbený cíl pražských turistů, slavné Svatojánské proudy. V padesátých letech se staví Slapská přehrada, která ukončí plavbu vltavským vorům a po ní bude postavena obrovská Orlická přehrada a Kamýk. Jedno z nejhezčích evropských údolí zůstává jen ve vzpomínkách, dnes přístupno pouze rybám a... potápěčům. Otázkou zůstává zda původní údolí nebylo hezčí než kaskáda, o které (ale poněkud v jiné podobě) snil už Karel IV. Ostatně i tamější obyvatelé říkají, že dnešní jezera nic neubírají na kráse okolí. Vždyť nejenom Slapská přehrada představuje množství romantických zátok a nespočet krásných přírodních scenérií. První rozhodnutí o stavbě Slapské přehrady pochází již z roku 1933. Tehdy měla být jednou z tzv. štěchovických přehrad, ale stavba byla odložena. V roce 1949 byla stavba znovu schválena, došlo k vypracování nového projektu (starý počítal s vybudováním hráze jěště před poslední zatáčkou nynější přehrady) a ještě v témže roce začaly práce na odtokovém tunelu, příjezdových silnicích a na sídlišti. Koncem roku 1951 se začala budovat hráz v Třebenicích. Spotřebováno bylo 350 000 m 3 betonu, 40 000 vagónů kamene, 6 300 vagónů písku a 5 800 vagónů cementu. V dubnu 1954, po více jak 2 letech práce, se přehrada začala naplňovat. V říjnu pak byla spuštěna první ze třech turbín slapské elektrárny. V roce 1954 byl také zahájen provoz lodní dopravy. Význam nádrže je mnohoúčelový. Především však ochrana před velkými vodami. První zatěžkávací zkoušku přehrada prodělala již v červenci 1954 a zachránila tak Prahu před povodní.

vltava_slapy_lanovyparkSlapy - lanový park

Lanový park je postaven v kaňonu nad potokem, který se vlévá do slepého ramene přehradní nádrže Slapy, hned na úpatí Živohoštského mostu silnice 114. Pro návštěvníky je připravené pohodlné parkování na vlastním parkovišti, 100 metru od lanového parku. Je tu možnost  občerstvení a hned vedle je  restaurace. V lanovém parku vás čeká 60 překážek na třech úrovních včetně dlouhých přejezdů a několik zcela nových překážek. Vzhledem k úžasné členitosti terénu, se na pár metrech ocitnete až téměř ve dvacetimetrové výšce. Jsou zde připraveny tři různě náročné lanové trasy.

 
Copyright © 2012-2018
Top